Hewlet Packard seminar o mrežnim rješenjima

Flex Campus – HP mrežna rješenja za centralne lokacije

Mitar Veljko Car i Mladen Švraka, Hewlett Packard

Flex Management – HP rješenja za upravljanje mrežom

Mitar Veljko Car i Mladen Švraka, Hewlett Packard

Prezentacija studije slučaja – Hrvatski Telekom

“HP ruteri za pružanje usluga poslovnim korisnicima”

Matija Sarić i Goran Čučković, Hrvatski Telekom

Mitar Veljko Car, Hewlett Packard