Konferencija za liječnike farmaceutske firme Abbott

Donošenje smjernica u liječenju pankreasne insuficijencije